Info

Kursstarter & terminsavgifter
Enstaka lektioner kan bokas närsomhelst efter överenskommelse!

 

Betalning
Vi tillämpar samma betalningsförfarande vid terminsbokning som bland annat kommunala musikskolor  där räkning på hela terminens belopp beräknat på antalet uppbokade gitarrlektioner under vårtermin från veckostart av kurs fram till den sista undervisningen före skol/sommarlov skickas ut via post efter första gitarrlektion.

En första gitarrlektion till fullt lektionspris kan bokas in för att prova på undervisningen innan man sedan bestämmer sig för en fortsatt terminsundervisning med fast dag och tid. 


Höstlov, Sportlov och Påsklov
Loven räknas bort som lektionsvecka då många elever tar ledigt från skola etc för semester, resor med mera, så ingen ordinarie undervisning sker dessa veckor. 
Däremot finns det möjlighet till gitarrundervisning under dessa lov för den som så önskar då lokal och gitarrlärare finns på plats. Vid intresse meddela i god tid till oss om det är aktuellt så vi kan boka upp dag och tid.
Betalning för denna extralektion tillkommer då med vanligt lektionspris, om det inte inträffar på röd dag, då extra tillägg kan tillkomma.


Till skillnad från till exempel Uppsala Kulturskola och Studieförbunden så erhåller vår undervisningsverksamhet inte några kommunala- eller statsbidrag utan finansieras helt av anmälningsavgiften.


Avbryta undervisning
Avbryts studierna under pågående termin återbetalas ej avgiften eftersom den är en sså kallad anmälningsavgift.
Vi tillämpar även här samma regel som andra musikskolor.
Det är också viktigt att se till att komma i tid för att kunna utnyttja gitarrlektionerna då flera elever är inbokade efter varann och det inte går att flytta tiden framåt om man blir sen.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)